Heeft u een chronische ziekte? SAG biedt bepaalde groepen patiënten speciale zorgprogramma’s.
Ook voor speciale doelgroepen hebben wij uitgebreide zorgprogramma’s.

Gebruikt u meerdere medicijnen? Wij vertellen u graag hoe u deze het beste kunt innemen.

Wilt u stoppen met roken? Ook daarbij helpen onze zorgverleners u graag!

> Chronische ziekten

Hieronder ziet u per chronische ziekte waaruit de behandeling bestaat. Daar zijn vaak diverse zorgverleners bij betrokken. Uw huisarts blijft uw hoofdbehandelaar.

Astma/COPD

COPD wordt bij SAG behandeld volgens de landelijke zorgstandaard COPD. Complete zorg waarbij u als mens centraal staat. Onze COPD patiënten kunnen rekenen op de zorg van alle betrokken professionals, van huisarts, praktijkondersteuner/-verpleegkundige en longverpleegkundige tot fysiotherapeut en longarts.

Hoewel astma en COPD twee verschillende ziektebeelden zijn, overlappen de klachten elkaar grotendeels. Dit kan problemen veroorzaken op het gebied van diagnostiek en therapie. Vroegtijdige herkenning is nodig om erger te voorkomen. Goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg zijn belangrijke instrumenten om te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt functioneren. Naast samenwerking in de eerste lijn, is ook afstemming tussen tweede en eerstelijnszorg noodzakelijk.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.


Longonderzoek

Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten. Spirometrie is geschikt om de diagnose te stellen, maar ook voor de controle van uw longaandoening. Spirometrie maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen astma en COPD en de ernst daarvan te bepalen.

In de SAG gezondheidscentra worden spirometrieën uitgevoerd door ervaren praktijkondersteuners en beoordeeld in samenspraak met de huisarts en/of de longarts. Op basis van de uitslag wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het grote voordeel van deze aanpak is dat een verwijzing naar het ziekenhuis wordt voorkomen of juist heel gericht kan plaatsvinden, als het onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Diabetes

Heeft u diabetes, dan biedt SAG i.s.m. zorgverzekeraar Zilveren Kruis het zorgprogramma ketenzorg diabetes. Dit is specifiek bedoeld voor mensen met Diabetes Mellitus type 2. Het is een totaalpakket waarin alle zorg en controles geregeld zijn: toegankelijk en met de huisarts en praktijkondersteuner als spil in de zorg. U wordt 4x per jaar gecontroleerd, krijgt jaarlijks een uitgebreid laboratoriumonderzoek en ook wordt er eens per 2 jaar een oogmeting gedaan in het gezondheidscentrum.

Fundusfotografie
Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op afwijkingen aan het netvlies (diabetische retinopathie). Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Daarom adviseren wij onze diabetespatiënten zich geregeld te laten screenen op (beginnende) netvliesafwijkingen. Dit gebeurt door een foto van het netvlies te maken. De SAG beschikt hiervoor over een eigen fotocamera. De foto wordt beoordeeld door een ervaren oogarts. Heeft u al retinopathie, dan wordt u door de oogarts gecontroleerd. Door deze aanpak verwijzen wij u alleen naar een oogarts als er een (mogelijke) netvliesafwijking wordt gezien.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Hart- en vaatziekten (CVRM)

Kampt u met een hart- of vaatziekte? Een gezonde leefstijl en goed gebruik van medicijnen kunnen een grote rol spelen om herhaling of verergering te voorkomen. Om die reden heeft de SAG een protocol ontwikkeld. We inventariseren de risicofactoren, doen een jaarlijks laboratoriumonderzoek, en praten met u over leefstijl, medicatiegebruik, eventuele bijwerkingen en therapietrouw. Zo proberen we samen met u actief nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen.

24-uurs bloeddrukmeting
De bloeddruk is een belangrijk gegeven, als het gaat om het vaststellen van ziektes en mogelijke behandeling daarvan. Daarom werken al onze centra met een 24-uurs bloeddrukmeter. U krijgt de meter 24 uur mee naar huis, om een etmaal lang uw bloeddruk te meten. Die resultaten worden dan gecombineerd met een aantal losse metingen binnen de praktijk. Zo kunnen we onderscheid maken tussen mensen met alleen een hoge bloeddruk in de spreekkamer (de zogenaamde witte jassen bloeddruk) en mensen met daadwerkelijk verhoogde bloeddruk (hypertensie).

De bloeddrukmeter wordt door een praktijkondersteuner of doktersassistent aangebracht. Na de afgesproken periode brengt u de bloeddrukmeter terug naar het gezondheidscentrum. Een computer leest de bloeddrukmeter vervolgens uit, waarna uw huisarts de uitslag en een eventueel behandelplan met u bespreekt.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

Ook voor psychische hulp kunt u terecht in ons gezondheidscentrum. Onze praktijkondersteuner GGZ  biedt (kortdurende) hulp bij psychische en psychosociale problemen en advies voor verdere hulp of behandeling. Wij werken hierin samen met Arkin.

Arkin biedt diverse cursussen die u kunnen helpen aan een gezonde geestelijke balans. Klik hier voor het aanbod. Aanmelden kan ook via de site van Arkin.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Jeugd JGZ

SAG Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt zorg aan (aanstaande) ouders van kinderen van tot vier jaar. Onze missie is dat alle kinderen die in Amsterdam worden geboren zo gezond mogelijk opgroeien en ondersteund worden in hun ontwikkeling. Verspreid over Amsterdam heeft SAG JGZ locaties waar u met uw jonge kind(eren) terecht kunt. Onze consultatiebureaus bevinden zich meestal in een gezondheidscentrum.

SAG JGZ maakt ook deel uit van een Ouder- en Kind Team (OKT) Amsterdam (zie ook oktamsterdam.nl.

De kracht van onze zorg ligt in de intensieve samenwerking tussen de verpleegkundige en de arts (uw eigen huisarts of een consultatiebureau-arts). Samen vormen wij een team dat zich inzet voor de gezondheid en ontwikkeling van uw kind(eren). Als het nodig is, verwijzen wij door naar andere instellingen op het gebied van zorg, welzijn en opvoeding. Zo is ook uw kind bij ons in goede handen!

Op onze website vindt u meer informatie.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Aanstaande ouders

Verwacht u een kindje? Rondom de Geboorte, onderdeel van SAG Jeugdgezondheidszorg, begeleidt aanstaande ouders tijdens de zwangerschap en helpt u zich goed voor te bereiden op de bevalling en de eerste tijd daarna.

Ouderen

Bent u 75+? Gefeliciteerd dat u zo’n mooie leeftijd heeft bereikt!
Helaas loopt u gezien uw leeftijd wel extra risico op gezondheidsklachten. Om die zoveel mogelijk te voorkomen of remmen, brengen wij u en alle andere 75+-ers in kaart. Waar nodig, verlenen wij u extra zorg.

Ziet u uw huisarts (bijna) niet, dan wordt u door onze praktijkondersteuner uitgenodigd of thuis bezocht. Op basis van een vragenlijst bekijkt deze of vervolgonderzoek nodig is. Eventueel wordt er, in samenspraak met u en uw huisarts, een vervolgplan opgesteld.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Gebruik van verschillende medicijnen (polyfarmacie)

Slikt u voor langere tijd veel medicijnen? Het kan ingewikkeld zijn deze op de juiste manier te combineren. Soms beïnvloedt het ene medicijn de werking van het andere of treden er  bijwerkingen op. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij meer dan 6 medicijnen het risico op verkeerd gebruik groot is.
Om die reden werken de SAG gezondheidscentra met het polyfarmacietraject. Samen met u zoeken onze huisartsen en apothekers de perfecte combinatie om uw veiligheid te waarborgen.

Kijk hier bij welke praktijkondersteuner u binnen onze praktijk terecht kunt.

Stoppen met roken

Dat roken niet gezond is, weten we inmiddels. Toch is het vaak lastig om ermee te stoppen. Wij ondersteunen u daarom graag actief als u dat wilt. Ons ‘stoppen met roken’ programma bestaat uit begeleiding door een praktijkondersteuner en/of huisarts.

Uw zorgverzekering betaalt meestal mee aan uw traject om te stoppen met roken. Sinds 1 januari 2020 brengen verzekeraars daarvoor meestal geen eigen risico mee meer in rekening.

Op Ikstopnu.nl vindt u de meest actuele informatie over de vergoeding van uw zorgverzekeraar.