Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg bieden al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Slotermeer.

> Diëtist

Dieetadvies Amsterdam – Leiden

Contact:
T: 06 46 70 17 99 
M: info@dieetadviesamsterdam.nl

> Psychologen

Psychologie Praktijk Amsterdam

Contact:
T: 020 61 84 243
M: info@psychologiepraktijkamsterdam.nl

> Bloedafname

SALT

Contact:
T: 088 9 100 100